Hästverksamhet - Lektioner - Boka tid i ridhus på Toftinge Gård

Önskas lektion i ridhus så kan det ordnas i närliggande Toftinge Gård. En ridhusavgift på 100 kr/ ekipage & timme tillkommer utöver lektionspriset. Ridhuset måste bokas senast ett par dagar i förväg. Du/Ni ansvarar över de regler och avgifter som gäller i ridhuset!
 

För mer information om ridhuset & avgifter hos Toftinge Gård: http://www.toftingegard.se/1/7/ridhus/