Hästverksamhet - Wäddöortens Rid- & Körklubb (WORK)

Vi har med gemensamma krafter startat en ny rid -& körklubb här på Väddö!

Alla hästintresserade kan gå med i klubben oavsett inrikting. Klubben är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Bli medlem och ta del av kommande aktiviteter, tävlingar och mycket mer!

Gå gärna in på klubbens egna hemsida: www.waddork.se
Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/619160958119526/

Styrelsen:

Medlemsavgifter:

Information:

Ordförande,

Cecilia Ekeberg

Kassör, 
Marita Björk

Sekreterare,
Sofia Collin

Medlemsavgifter:

  • Junior 250 kr (tom. 18 år)
  • Senior 350 kr
  • Familj 650 kr (2 vuxna 2 barn, därefter 50 kr/barn)
Wäddöortens Rid- & Körklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
  • Medlemsavgifter betalas in på klubbens BG 541-5989, märk inbetalningen med namn. 
  • OBS! Övriga uppgifter; adress, telefonnummer, personnummer skickas per E-post till sofia.collin@hotmail.com
  • Facebook-gruppen för Wäddöortens Rid- & Körklubb. Klicka här.
  • Klubben är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Vi hälsar alla välkomna!