Om Massum Gård - Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Massum Gård har kollektiv olycksfallsförsäkring genom "Dina Försäkringar". Den gäller för hästgård och ger skydd för besökare, medhjälpare eller personer som deltar i verksamhetens aktiviteter. Med aktiviteter menas exempelvis ridläger eller annan form av aktivitet på vår gård.

OBS! Du/Ni förbinder Dig/Er att följa våra anvisningar och säkerhetsföreskrifter. Läs gärna avsnittet Säkerhet, regler & förkunskaper.